صفحه اصلی پرسش و پاسخ تماس با ما ثبت نام

مقالات ریکی

جزوه و دست خط دکتر اسو ئي کشف شد

کشف شگفت آوري که به تازگي صورت گرفته ، مي تواند دنياي ريکي را آنطور که ما مي شناسيم ، تغيير دهد.  هفتاد سال پس  از مرگ دکتر اوسوئي، جزوه دست خط او کشف گرديده است. از آنجا که اين دست توشته به زبان ژاپني هفتاد سال قبل و به  دست خط خود دکتر اوسو ئي است ، اصالت آن به اثبات مي رسد. اينگونه به نظر مي آيد که تقدير "آلن سويني" و " آکيکو آنو" را به سوي يافتن اين دست نوشته  راهنمايي کرده ، يا شايد آلن و آکيکو در راهي بسيار شگفت آور هدايت شده اند. آنچه مي آيد ، درباره چگونگي انجام اين کشف است.


       آکيکو انو ، در ماه مي 1998 براي ديدار مادرش ، عازم ژاپن بود. آکيکو يکي از شاگردان موفق آلن سويني در ريکي است. او که شخصيت و اخلاقش شبيه گلهاي زيباي بهشتي است، در هفت روز هفته در دفتر کارش در لندن با بيش از چهل بيمار ، کار مي کند. مثل خود آلن ، او هم تمام زندگي اش را وقف کمک کردن به ديگران توسط انرژي شفا بخش ريکي کرده است.


     آلن درست از وقتي که دکتر اوسو ئي در کلاس درس کاروناي او ظاهر شد و به شيوه اي نا معلوم به او گفت که شايستگي لازم را براي تدريس ريکي دارد، توسط دکتر اوسو ئي هدايت مي شود. ( البته آلن در آن مو قع فکر نمي کرد که اينگونه باشد.).  از آن به بعد، بسياري از شاگردان  دکتر اوسو ئي و حتي چهره او را که روي صورت آلن ظاهر مي شود در کلاس درس آلن مشاهده کردند.  اغلب وقتي اينگونه است ، آلن مستقيمأ توسط دکتر اوسو ئي کاناليزه شده و چيزهاي متفاوتي با آموزه هاي قبلي اش ، تدريس مي کند. اين کاناليزه ها بعدها چگونگي تدريس دکتر اوسو ئي را به اثبات مي رساند.


      قبل از رفتن آکيکو به ژاپن ، آلن يک ملاقات به صرف شام در لندن ترتيب داد.  آلن به  آکيکو فهرستي از سوالات فراواني که مربوط به تاريخ نا معلوم و مطالب توضيح داده نشده درباره ريکي بود داد.  مادامي که در سال گذشته "آتش ريکي" منتشر شد ، مشخص شده بود که دکتر اوسو ئي انجمن ريکي خود را در ژاپن به راه انداخته و تا هنگام فوتش در سال 1926 خود اولين رئيس آن بوده است،  جايي که امروز هفتمين ر ئيس در آن مقام قرار دارد ، و نيز تقاضاي افراد مختلفي از غربي ها  از جمله يک نماينده از "فيليس فوروموتو" (نوه دختري خانم ناکاتا) به اين دليل که ژاپني ها نمي خواهند درگير اختلافات غربي شوند ، رد شده بود. آکيکو در جواب خواسته آلن گفته بود که نمي داند به چه نحوي مي تواند در ژاپن به دنبال يافتن پاسخ سوءال ها باشد. آلن جواب داده بود همه چيز خوب است و اينکه او راهنمايي خواهد شد. در آن زمان آلن نمي دانست که اين هدايت از جانب خود او خواهد بود و آن هم در سه موقعيت متفاوت.      در ژاپن، آکيکو هنوز سرنخي براي اينکه جواب سوالات آلن را کشف کند، پيدا نکرده بود. اما بخاطر مي آورد که آلن گفته بود او هدايت خواهد شد و او احساس کرد که به برداشتن دفترچه تلفن محلي ، راهنمايي شده است.


      آکيکو مي گويد هنگاميکه دفترچه تلفن را ورق مي زد ، متوجه دستي شد که دست او را گرفته بود.  (او مطمئن است که آن دست ، دست چپ آلن بوده است.) اين دست ، او را به يک صفحه و يک شماره تلفن مشخص ، هدايت مي کند.


     وقتي آن شخص تلفن را جواب مي دهد ، آکيکو به طرز بسيار مطبوعي غافلگير مي شود. آن شخص دانشجوي ارشد ششمين ر ئيس انجمن دکتر اوسو ئي بود. او به ندرت در خانه مي ماند اما در آن زمان براي نيم ساعت به منزل آمده بود.


      در ژاپن رسم بر اين است که شما نمي توانيد سرزده به منزل کسي برويد و در بزنيد. در چنين شرايطي و به طور معمول،  شما بايد اول نام و آدرس آن شخص را بدانيد و  بعد از طريق يکي از دوستانشان اطلاع بيابيد که آيا آن شخص شما را به حضور مي پذيرد ، سپس يک دعوت نامه کتبي  دريافت کنيد اگر شخص با ملاقات شما موافقت کند.     در هر حال ذات "گل کوچک بهشتي" ، آکيکو ، بايد از آن سوي تلفن احساس شده باشد.  دانشجوي ارشد (در حال حاضر مناسب نيست که مشخصات کامل او را بدهيم) آکيکو را به شام دعوت کرد.  هنگام شام وي آکيکو را به يک کلاس (سخنراني) درباره تاريخ ريکي آنچنان که توسط مجمع دکتر اوسو ئي ، تدر يس مي شده ، دعوت کرد.


     در طول اين ملاقات بود که آکيکو ، آلن را که شبيه يک راهنما نزديک شاگرد ارشد ظاهر شده بود ، مي بيند. به آکيکو مقداري زيادي اطلاعات به زبان ژاپني از جمله جزوه ريکي شاگرد ارشد، و همينطور "اهداف ريکي" دکتر اوسو ئي با شيوهء نگارش تقريبأ قديمي به دست خط دکتر اوسو ئي ، داده مي شود.


     يکي ديگر از سوءالات آلن از آکيکو ، در ارتباط با کوهي بود که دکتر اوسو ئي ريکي را در آن کشف کرده بود. آکيکو توسط شاگرد ارشد از نقطه اي در کوه که او را با دکتر اوسو ئي و آتونهايش مرتبط مي کرد و نيز جايي که مجمع او امروزه ، مردم را آتيون مي کند ، آگاه گرديد.  بنابراين او به کوه کوراما سفر کرد.


     کوه کوراما بلند ، جنگلي و راه  آن سراشيب است و براي افراد کم دل و جرأت مناسب نيست.  همچنان که کوه را نفس نفس بالا مي رفت ، آکيکو پله هايي تند در سمت راست خود ديد. او فکر کرد بهتر است استراحت کند.


    بعد در حالي که به رو برو نگاه مي کرد ، شکلي نمايان شد.  آکيکو سعي کرد شمايل آن را ببيند و فکر کرد : "اين تو هستي آلن؟" او دوباره نگاه کرد. آلن بود. اين سومين باري بود که او توسط آلن هدايت مي شد.


      شمايل در کنار پله ها در سمت راست حرکت نکرد بلکه به طرف چپ و به  سوي تعدادي درخت قدم برداشت. آکيکو فکر کرد اگر آلن به آن سو مي رود ، بهتر است من نيز به دنبالش بروم.  اين يک راه ميان بر بود که مستقيمأ به نقطه اي که دکتر اوسو ئي ريکي را کشف کرده بود ، مي رفت.


      کمي بعد آکيکو بر هزار دکتر اوسو ئي تعظيم و احترام مي کند.


     در بازگشت به انگلستان آکيکو و آلن يکديگر را در يک رستوران که قبلأ هرگز آنجا نرفته بودند ، ملاقات مي کنند تا درباره کشفيات جديد صحبت کنند.  ديواره هاي داخلي اين رستوران از نوشته هاي ژاني با همان سبکي که دکتر اوسو ئي ، 70 سال پيش مي نوشته است ، پوشيده بود.  به نظر مي آيد که تقدير چيزهايي را که موفقيت آميز بوده است ، طبق برنامه نشان مي دهد.     پس از آن آلن و آکيکو کمک هاي بيشتري دريافت کردند.  دانشجوي ارشديکه نسخه از کتاب دکتر اوسو ئي با دست خط خود او برايشان مي فرستد. اين يک جزوه معتبر با 25 صفحه اطلاعات دسته بندي شده مي باشد.  بسياري از روش هاي شفاي پيشرفته در آن آمده است.  اين نوشته به سبک قديمي که 70 سال پيش به کار مي رفته نوشته شده.  بنابراين براي ترجمه زمان طولاني – و به نظريه کارشناسي فني – احتياج دارد.


      ترجمهء مقدار کمي از نکات مهم آن به شرح  زير است:


      1- اولين کاري که يک درمان گر ريکي بايد انجام دهد ، اين است که به فاميل خود به طور خصوصي ريکي دهد.


     2- ريکي چيست؟ (هنوز بطور کامل ترجمه نشده است.)


    3- هدف ريکي چيست.


     4- چگونه  ريکي بدهيد.


     5- دکتر اوسو ئي مي گويد که ريکي بايد براي شفا دادن استفاده شود.


    6- درمانگر ها نبايد تنها از دستان خود براي ريکي دادن استفاده کنند.  آنها بايد با ريکي به وسيله نگاه کردن به اشياء و بيماران توسط چشمانشان شفا بدهند.


      7- دست ها نبايد هميشه ثابت باشند بلکه بايد از آنها  به سه روش مختلف استفاده شود ؛ حالت ارتعاشي ، حالت ضربه زدن آرام و حالت ورزيدن مثل ورزيدن خمير نان.


     8- اگر درد در ناحيه سر و يا شکم باشد ، دست ها بايد به  آن نواحي بروند ، نبايد درمان کامل ريکي داده شود.


     همانطور که قبلأ گفته شد ، آلن بسياري از تکنيک هاي دکتر اوسو ئي را در کلاس خود تدريس کرده است، زيرا دکتر اوسو ئي از طريق روش کاناليزه براي کمک به وي محبت کافي داشته است. آلن وقتي فحميده بود همه روش هاي فوق توسط او در کلاس ريکي اش استفاده و يا تدريس شده است ، بسيار تعجب کرده بود.


     بهر حال براي در مانگر هاي ريکي اين جالب است که نه تنها بسياري از ترجمه هاي اين دست نوشته ها در پيش است ، بلکه يکي ديگر از دست نوشته هاي دکتر اوسو ئي به زودي  از ژاپن مي رسد .... همچنين سمبل ها ارائه خواهد شد ..... و دانشجوي ارشد، آلن را به ژاپن دعوت کرده است.


     براي اطلاعات بيشتر درباره اين مقاله و نوشته هاي دکتر اوسو ئي به اين سايت برويد:
http://www.reiki-headling.com/drusui.html


تهيه و تنظيم توسط خانم شادان يزداني پور و آقاي اسماعيل کوهيکار

Back to the list


محتوای سایتتشکر و قدردانی | دريافت مدتيشن ديهيم | گالری تصاویر | لینک های مرتبط
کلیه حقوق برای سایت ریکی اوسویی محفوظ می باشد طراحی و پشتیبانی توسط پارس پژوهان