صفحه اصلی پرسش و پاسخ تماس با ما ثبت نام

مقالات ریکی

مقاله‌ای از Wiliam Lee Rand Reiki news

در فكر كردن به طبيعت ريكی و طبيعت زندگی گروهی از شاگردان سئوال می‌كنند كه اگر ريكی از انرژيهای بالاتر و كيهانی می‌آيد و اين انرژی در همه جا وجود دارد و با عشق و محبت و مهر به طرف ما می‌آيد چرا به اجرا كننده‌های ريكی احتياج داريم؟ چرا اين انرژيهای بالاتر و كيهانی به طور اتوماتيك اين شفا را به هر كسی كه به آن احتياج دارد نمی‌دهد؟ چه سوال خوبی است زيرا به ما كمك می‌كند كاوش عميقتری در طبيعت و طبيعت انرژيهای بالا و كيهانی كنيم. در درجه اول ما ميدانيم ريكی عمل می‌كند. سئوال اين نيست كه ريكی حقه است يا نه، بلكه آيا لازم است يا نه؟ چرا انسانها بيمار می شوند و تعادل آنها بهم می‌خورد و احتياج به روش مخصوصی دارند كه به آنها كمك كند، من مطمئن هستم كه مطمئن هستم كه می‌توانم چندين جواب مناسب به اين سوالات بدهم. يكی از اينها شايد تمام سوالات را جواب ندهد ولی حداقل مسئله را روشن می‌كند و نيروهای بالاتر و كيهانی و به هر يكی از ما اراده آزاد داده است ولی خيلی از ما از روی نادانی يا طنش و ايجاد اغتشاش راهی را در پيش می‌گيريم كه باعث جدايی ما از نيروهای كيهانی می‌گردد از آنجا كه ما اين راه را انتخاب كرده‌ايم اين نيروها نمی‌توانند عليه اراده آزاد ما اجرای عمل كنند و بطور اتوماتيك شفايمان بدهند. به مرور زمان از روی تصميمهای غلط و تكرار از طنشها لايه‌ها و موانعی در دستيابی به نيروهای بال و كيهانی و عشق و شفا ايجاد می‌شود. در نتيجه دستيابی به اين نيروها غيرممكن می‌شود حتی زمانيكه تلاش می‌كنيم بعضی‌ها به مرور زمان و كار زياد دوباره متصل می‌شوند اين اشخاص را مقدس می‌ناميم. به نظر می‌رسد ريكی كمك بزرگی به انجام اين مسئله می‌كند و تعداد زيادی از ما را آسانتر به اين نيرو متصل می‌كند و زيبايی ريكی اين است كه يك خط مستقيم به اين نيروها دارد كه مستقيماً روی موانع و لايه‌هاي ايجاد شده كار می‌كند و باعث شفای لازم می‌شود.مترجم: فريبا اوشی ديهيم 26/7/1382

Back to the list


محتوای سایتتشکر و قدردانی | دريافت مدتيشن ديهيم | گالری تصاویر | لینک های مرتبط
کلیه حقوق برای سایت ریکی اوسویی محفوظ می باشد طراحی و پشتیبانی توسط پارس پژوهان